Protocol gezinsondersteuning Stichting Dionne

(PDF)

Om de samenwerking tussen gezin en vrijwilliger zuiver en duidelijk te houden, hierbij het protocol van Stichting Dionne aangaande de gezinsondersteuning:

 • Wissel geen persoonlijke zaken uit, zoals telefoonnummers en mailadressen met de vrijwilliger. Andersom geldt hetzelfde. Contact in verband met eventuele wijzigingen in de data gaat via de coördinator.
   
 • Ontstaan er problemen, probeer deze dan met de vrijwilliger uit te praten, lukt dit niet schakel dan zo spoedig mogelijk uw coördinator in. Blijf er niet mee lopen. Stel in elk geval de coördinator op de hoogte.
   
 • Het is niet de bedoeling dat de vrijwilliger met eventueel andere aanwezige kinderen alleen is. Een vrijwilliger mag namelijk niet zomaar kinderen onder zijn/haar hoede nemen. Dit is aan (wettelijke) regels gebonden. Indien dit onderdeel van uw hulpvraag is, zal dit vooraf met uw coördinator worden afgesproken en krijgt u een daarvoor opgeleide vrijwilliger. U zult hiervoor een verklaring moeten tekenen.
   
 • De hulpverlening is in eerste instantie bedoeld voor een periode van 8 weken. Deze periode kan maximaal 2 maal worden verlengd met een totaal van 24 weken. Als na de eerste periode geen hulp meer nodig is en dit ook duidelijk is afgesproken, kan er door het gezin na 3 maanden, indien strikt noodzakelijk, weer een beroep gedaan worden op Stichting Dionne. Na 16 en 24 weken is er een wachttijd van 6 maanden. De hulp moet erop gericht blijven, te zoeken naar langdurige oplossingen binnen het gezin, om zo niet meer afhankelijk te zijn van de noodhulp van Stichting Dionne.
   
 • Tussentijds vindt er een evaluatie plaats met de coördinator in week 6. Bij verlenging tevens bij week 14 en 22.
   
 • Er wordt zonder overleg met de coördinator, niet afgeweken van de gemaakte afspraken wat betreft de uren dat de vrijwilliger er zal zijn.
   
 • Aan de hulp van Stichting Dionne zijn geen kosten verbonden met uitzondering van eventuele reiskosten.
   
 • Eventuele reiskosten die gemaakt worden, zijn voor de hulpvrager. Stichting Dionne zal vragen om een kilometervergoeding van € 0,12 per kilometer. Dit geld alleen voor vervoersdiensten betreffende het gezin en niet voor de gemaakte kilometers door de vrijwilliger voor het vrijwilligerswerk.
   
 • Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een VOG.
   
 • Onze werknemers binnen Stichting Dionne hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat u de vrijwilliger verteld is dus vertrouwelijk. De vrijwilligers mogen hier enkel met hun coördinator over praten in het licht van een optimale hulpverlening.
   
 • Stichting Dionne behoudt ten alle tijden het recht, indien nodig, het protocol aan te passen.
   
 • Aan het protocol kunnen geen rechten worden ontleend.

Publicatie datum: 27-4-2016

Copyright 2015 Stichting Dionne. All rights reserved.