Activiteitenverslag

Onderstaand het actueel activiteitenverslag van Stichting Dionne. Het eerste deel gaat over de fonds wervende activiteiten die Stichting Dionne organiseert of die voor haar georganiseerd worden. Dit wordt gesplitst in het jaar 2015 en 2016. Het laatste deel Activiteiten ten baten van de ondersteuning van gezinnen geeft informatie over de vormen van ondersteuning die wij de gezinnen bieden.

Het verslag zal minimaal jaarlijks worden aangevuld om zo up to date te blijven.


Activiteiten 2015:


Datum: 28 juni 2015

Activiteit: Summerdance

Locatie: Park de oude Kwekerij te Alkmaar

Uitvoering en doel:

Dansmiddag voor jong en oud ten behoeve van de naamsbekendheid van Stichting Dionne. Er werden diverse dansworkshops gegeven door professionele dansleraren. Men kon ter plekke een formulier invullen om "vriend van Stichting Dionne" te worden en/of een donatie doen in onze collectebus.

Deze opbrengsten kunt u vinden in onze jaarrekening.


Datum: 17 augustus 2015

Activiteit: Huis aan huis collecteren

Locatie: Alkmaar (voornamelijk de wijken Bergerhof, Bergermeer, Bleaustraatkwartier en Hoefplan)

Uitvoering en doel:

Na het verkrijgen van een vergunning voor een collecte in Alkmaar heeft Stichting Dionne met een aantal vrijwilligers gecollecteerd. De collecte was bedoeld om zowel geld te werven als om naamsbekendheid te generen voor de Stichting.

Zie: http://www.stichtingdionne.nl/nieuws/stichting-dionne-komt-op-bezoek-doet-u-open/

De opbrengsten kunt u vinden in onze jaarrekening.

Deze activiteit zal jaarlijks herhaald worden.


Datum: 17 september 2015

Activiteit: Pitch op de Platformbijeenkomst via Stichting de Waaier

Locatie: Restaurant Rivers te Alkmaar

Uitvoering en doel:

Via Stichting de Waaier (een organisatie die bedrijven en stichtingen/verenigingen aan elkaar bindt in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen) werden wij uitgenodigd om een pitch te houden. Daarin konden wij onszelf als Stichting presenteren en hulp vragen daar waar nodig. Wij hebben gevraagd om bestuursleden, drukwerk, kantoorruimte, hulp bij publiciteit. Uiteindelijk werden er veel zogeheten "matches" gemaakt en hebben wij onder ander gratis kantoormeubelen, drukwerk en publiciteit gekregen. Zie: http://www.stichtingdionne.nl/nieuws/mooi-artikel-over-stichting-dionne-op-website-van-meo/ en http://www.stichtingdionne.nl/nieuws/nieuw-kantoor-inrichting-stichting-dionne/.


Datum: 29 oktober 2015

Activiteit: Match Markt via Stichting de Waaier

Locatie: Cultuurkoepel te Heiloo

Uitvoering en doel:

Via Stichting de Waaier stonden wij met een stand op de matchmarkt. Een bijeenkomst van allerlei stichtingen en verenigingen die door middel van hun stand hun organisatie promoten aan de bedrijven die op de "markt" rondlopen. Op deze dag hebben wij met meerdere bedrijven gesproken en hebben wij onder andere de toezegging voor ondersteuning bij social media en diverse trainingen gekregen.


Datum: 30 oktober 2015

Activiteit: Sponsorloop

Locatie: Egmond aan Zee

Uitvoering en doel:

Vrijwilligers van Stichting Dionne zijn opzoek gegaan naar hardlopers om te lopen en deze hebben zelf sponsoren gevonden. De sponsorloop was bedoeld om zowel geld te werven als om naamsbekendheid te generen voor de Stichting. Tevens was burgemeester Bruinooge van Alkmaar aanwezig om de Stichting en daarmee de hupverlening officieel te openen.

De opbrengsten kunt u vinden in onze jaarrekening.

Deze activiteit zal jaarlijks herhaald worden, zie ook http://www.stichtingdionne.nl/nieuws/geslaagd-openingsfeest-stichting-dionne/.


Datum: 21 november 2015

Activiteit: Disco-bingo avond, MUB moeders uit Broekpolder, Heemskerk

Locatie: Heemskerk

Uitvoering en doel:

In samenwerking met MUB, Moeders Uit Broekpolder (twee particulieren donateurs) is er een disco Bingo georganiseerd. Deze keer ging het om naamsbekendheid. De vrouwelijke bestuursleden van de Stichting waren aanwezig met 2 moeders uit de gezinnen die de Stichting op dat moment aan het ondersteunen waren.


Activiteiten 2016:


Datum: 14 februari 2016

Activiteit: Valentijnsdag, rozen weg gegeven aan klanten van Jumbo.

Locatie: Jumbo, Paardenmarkt te Alkmaar

Uitvoering en doel:

Stichting Dionne gaf op Valentijnsdag rozen weg aan de klanten van de JUMBO aan de paardenmarkt. De stichting werd bij deze actie ondersteund door de Jumbo en derhalve heeft de Jumbo de rozen gesponsord.

Vrijwilligers zijn ingezet om de rozen uit te delen met daaraan een visitekaartje van Stichting Dionne. De actie was bedoeld om op een leuke manier aandacht te vragen voor ons bestaan door een roos weg te geven. Zie ook: http://www.stichtingdionne.nl/nieuws/valentijnsdag-actie/.


Datum: 20 februari 2016

Activiteit: Bingo avond

Locatie: Heemskerk

Uitvoering en doel:

In samenwerking met MUB, Moeders Uit Broekpolder is er een bingo avond georganiseerd. Het ging om naamsbekendheid en er is geld gegenereerd via de collectebus.

De opbrengsten kunt u vinden in onze jaarrekening.


Datum: 13 maart 2016

Activiteit: Frozen Party via de MUB, voor jongens en meisjes met hun ouders

Locatie: Egmond aan Zee

Uitvoering en doel:

De MUB heeft een frozen party georganiseerd voor zowel kinderen met als zonder beperking. Er waren springkussen, ballonnen, snoep en frozen acteurs aanwezig. De opbrengsten uit de gevraagde entree en de gemaakte foto's gingen naar Stichting Dionne als donatie.

Stichting Dionne was aanwezig om de ouders te voorzien van uitleg over het werk van de stichting. De stichting stond achter een stand samen met het ballonenhuis om tevens ballonnen te verkopen. Ook deze opbrengsten gingen naar de stichting.

De opbrengsten kunt u vinden in onze jaarrekening.


Activiteiten 2017:


Datum: 14 februari 2017

Activiteit: Valentijnsdag, rozen weg geven aan klanten van Jumbo.

Locatie: Jumbo, Daalmeer te Alkmaar

Uitvoering en doel:

Stichting Dionne geeft op Valentijnsdag rozen weg aan de klanten van de JUMBO Daalmeer. De stichting word bij deze actie ondersteund door de Jumbo Daalmeer en derhalve heeft de Jumbo Daalmeer de rozen gesponsord.

Vrijwilligers worden ingezet om de rozen uit te delen met daaraan een visitekaartje van Stichting Dionne. De actie is bedoeld om op een leuke manier aandacht te vragen voor ons bestaan door een roos weg te geven.

Zie https://www.stichtingdionne.nl/over-ons/nieuws/rozen-voor-valentijn/ voor een verslag van de actie van dit jaar.

Zie ook: https://www.stichtingdionne.nl/nieuws/valentijnsdag-actie/ voor een verslag van de actie van vorig jaar.


Activiteiten ten baten van de ondersteuning van gezinnen:

Inzet vrijwilligers binnen gezinnen: Stichting Dionne ondersteund op een praktische manier. Om dat te kunnen doen zetten wij zoveel mogelijk vrijwilligers in. Deze vrijwilligers, maar ook hun coördinatoren en het bestuur worden jaarlijks getraind. De eerste training zal plaatsvinden in 2016. Daarnaast wordt er jaarlijks een bijeenkomst voor de vrijwilligers georganiseerd en zullen zij jaarlijks een functioneringsgesprek krijgen. De eerste gesprekken staan gepland voor oktober 2016.


Betaalde hulp: indien er voor de hulp binnen de gezinnen op het moment van de aanvraag geen hulp door een vrijwilliger kan worden geleverd binnen de gestelde termijn van twee weken vanaf de aanmelding dan zal Stichting Dionne hulp inkopen. Dit kan bijvoorbeeld licht huishoudelijke hulp zijn. In 2015 is het nog niet voorgekomen dat de stichting betaalde hulp heeft moeten leveren.


Samenwerkingsverbanden: om onze kennis te vergroten en gezinnen indien nodig efficiënt door te kunnen verwijzen proberen wij zoveel mogelijk samen te werken met andere organisaties.

In 2015 heeft Stichting Dionne aansluiting gevonden bij de volgende organisaties: Stichting Present Alkmaar, huisartsenpraktijk van Phillips, VCRA, Acrobaat kinderfysiotherapie, Stichting de Waaier.

In 2016 heeft Stichting Dionne aansluiting gevonden met de volgende organisaties: Stichting Present Heerhugowaard, Platform voor zorg en welzijn Alkmaar en Bureau Sterrenstof.


Projectmatige hulp: Soms komt er een hulpvraag binnen in de vorm van een project. Bijvoorbeeld het ondersteunen van gezinnen bij een noodgedwongen verhuizing of grote klussen in huis opknappen om het huis leefbaarder en veiliger te maken. Indien deze projecten binnen ons financiële mogelijkheden liggen ondersteunen wij hierin. Dit doen wij tevens samen met diverse organisaties om de kosten te drukken en de expertise te vergroten.

In 2015 hebben wij geen projecten ondersteund.

In 2016 ondersteunen wij de volgende projecten:

 • noodgedwongen verhuizing in samenwerking met Present Heerhugowaard: dit project werd deels gesponsord door Stichting Dionne.
 • Kamer van een meisje met een meervoudige beperking vernieuwen samen met make over mansion (september 2016)
 • Tuin van een gezin rolstoel vriendelijk maken samen met Present Alkmaar (geschat augustus 2016)

Concrete hulpverlening:

 • Stichting Dionne biedt vanaf oktober 2015 hulp en heeft in 2015, 2 gezinnen mogen ondersteunen. 1 gezin heeft ondersteuning gekregen in de vorm van licht huishoudelijke ondersteuning en administratieve ondersteuning. Het tweede gezin kreeg ondersteuning op licht huishoudelijk- en administratief gebied.
   
 • In 2016 heeft Stichting Dionne op het moment van schrijven (april 2016) 9 hulpvragen in totaal kunnen verwezenlijken. De ondersteuning vond zowel plaats op licht huishoudelijk-, administratief-, logistiek- en emotioneel gebied.
   
 • De capaciteit ligt op dit moment op drie gezinnen per maand.
   
 • Een recensie van een van de geholpen gezinnen vindt u hier. Meer recensies zullen in de toekomst volgen.
   
Publicatie datum: 27-04-2016
Datum laatste activiteit: 14-02-2017

Copyright 2015 Stichting Dionne. All rights reserved.